Servicevoorwaarden

Datum van inwerkingtreding 31 maart 2020

Auteursrecht

© 2024 Caqe. Alle rechten voorbehouden.

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Caqe. (‘wij’). Tenzij anders aangegeven, zijn alle teksten op deze website auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van materiaal op deze site, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden. Door onze services te gebruiken, gaat u akkoord met onze voorwaarden, dus zorg ervoor dat u deze zorgvuldig doorleest. Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, heeft u geen toegang tot of gebruik van de services.

Beperking van aansprakelijkheid

Deze website en alle informatie, inhoud, materiaal en andere diensten die via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, worden door Caqe ‘as is’ geleverd. Caqe geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring. De inhoud en informatie die via onze services wordt verstrekt, is alleen voor informatieve doeleinden. We kunnen de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de informatie geschikt is voor gebruik. We hebben het recht om op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving een van de volgende acties te ondernemen:

  • uw toegang tot alle of een deel van onze diensten beperken of beëindigen;
  • onze diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten;
  • alle inhoud verwijderen die beschikbaar is op onze sites;

Services van derden

De Service kan links bevatten naar websites en services van derden, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden. Als u een dergelijke website bezoekt, doet u dit op eigen risico.

Advertenties

Artikelen op deze website kunnen advertenties bevatten. Alle transacties met of deelname aan promoties van adverteerders die op onze website worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en die adverteerder. U stemt ermee in dat Caqe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op deze website. Deze website maakt gebruik van Google, een service van derden waar we geen invloed op hebben.

Toestemming om deze website te gebruiken

We verlenen u een beperkt, niet-exclusief en herroepbaar recht op toegang tot en gebruik van de Services voor uw eigen persoonlijk gebruik. Je mag niet:

  • misbruik te maken van de site of van de diensten ervan, zoals wijzigingen aan te brengen of de toegang tot de site of de diensten ervan te verhinderen met een andere methode dan de uitdrukkelijk verschafte;
  • gebruik van deze website op een manier die schade aan de website of aantasting van de toegankelijkheid van de website veroorzaakt; of op een manier die onwettig of schadelijk is;
  • de services gebruiken om inbreuk te maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden;
  • inhoud plaatsen of anderszins verstrekken die andere personen lastigvalt, misbruikt of bedreigt, of die obscene inhoud bevat;
  • de diensten geheel of gedeeltelijk doorverkopen of herdistribueren;
  • een deel van de inhoud elders opnieuw publiceren;
  • het gebruik van de diensten voor andere mensen verstoren;

Medische informatie

Alle medisch gerelateerde inhoud die op deze site wordt gevonden, is niet bedoeld als medisch advies of instructies voor medische diagnose of behandeling. Artikelen op deze site zijn geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere bevoegde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.

Publicatiebeleid

We zijn grote fans van hoogwaardig en origineel werk van auteurs. We accepteren goedgeschreven, op feiten gecontroleerde, op kennis gebaseerde artikelen. Elke inzending moet voorafgaand aan publicatie door onze redactie worden beoordeeld. Naast een controle op plagiaat, moet alle inhoud worden bevestigd voordat deze op de website kan worden gepubliceerd.